VANDVÆRKET

Indvindingstilladelse - den gældende indvindingstilladelse med ændringer. Bemærk, at vandboringen i V Kippinge er solgt, den er derfor ikke længere en del af Kippinge Vandværk

Indvindingstilladelsen er blevet forlænget til 2025.

Kippinge Vandværks vedtægter

Kippinge Vandværks takstblad

Godkendelse af takstblad - bemærk, at kommunen er bagud med at godkende takstblade

Kommunens kontrol af takster

Kippinge Vandværks persondatapolitik