VANDVÆRKET

Indvindingstilladelse - den gældende indvindingstilladelse med ændringer. Bemærk, at vandboringen i V Kippinge er solgt, den er derfor ikke længere en del af Kippinge Vandværk.

På side 17 findes et kort over Vandværkets forsyningsområde. 

Indvindingstilladelsen er blevet forlænget til 2025.

Kippinge Vandværks vedtægter

Kippinge Vandværks takstblad

Godkendelse af takstblad - bemærk, at kommunen er bagud med at godkende takstblade

Kommunens kontrol af takster

Kippinge Vandværks persondatapolitik